Privacy Policy

Privacy verklaring

The Sales Company respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Mocht je vragen hebben over het verwerken van persoonsgegevens binnen The Sales Company, dan kun je contact opnemen met ons.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via het contactformulier, in correspondentie en telefonisch. Bijvoorbeeld je werkervaring of laatst genoten opleiding.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die The Sales Company

The Sales Company heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze jongeren toestemming hebben van ouders of voogd. The Sales Company kan echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar. The Sales Company raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat The Sales Company zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel verwerkt The Sales Company persoonsgegevens?

The Sales Company verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt aangevraagdOm op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Sales Company neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang The Sales Company persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@the-salescompany.nl.

Delen van persoonsgegevens door The Sales Company met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de diensten van Oberon Medialab B.V., welke persoonsgegevens voor ons verwerkt. Met deze leverancier hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trust Marketing. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@the-salescompany.nl. Hier kun je ook een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naartoe sturen.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe The Sales Company persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@the-salescompany.nlWe hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.Alle medewerkers van Trust Marketing die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken die The Sales Company gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Sales Company gebruikt alleen technische-, functionele- of analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.Mocht je jezelf af willen melden voor cookies van alle website, dan kun je dit doen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je mogelijk niet meer van alle functionaliteiten gebruik maken die een website aanbiedt.